Fra avisen "Nordlys", Tromsø, 12.03.2002:

Samisk drama i bokserie


For tre år siden vant Dag Ove Johansen en manuskonkurranse.
Nå er den første boka i en seire på 25 kommet ut. Den handler
om spenning, drama, kjærlighet og erotikk blant samer for over
100 år siden.


TEKST BJØRN H. LARSSEN


TROMSØ "I sjamanens rike" er navnet på serien der handlingene
foregår både i Finnmark, Alaska og Canada.
Det er nok få som vet at de amerikanske myndighetene i 1892
inviterte samer til Alaska for å lære folk der om reindrift,
både som næring og som trekkdyr, sier Dag Ove Johansen.
De hadde tidligere hentet sibirske reingjetere dit, men kjemien
stemte ikke og forsøket måtte oppgis. Men i 1983 kom det en
annonse i ei amerikansk avis om at man søkte etter samer, og
det kom over 250 svar.
Dramatisert
Amerikaneren Sheldon Jackson fikk tak i William Kjellmann som
kom fra Talvik ved Alta og sendte han over til Norge for å overtale
samer om å dra til Alaska. Han fikk overtalt seks familier til
å dra med kone og små barn. I tillegg dro ungkaren Anders Ravn
med dem. Han er en drømmer en ravnedrømmer, sier Dag Ove Johansen.
Det er denne historien forfatteren Dag Ove Johansen har grepet
tak i og dramatisert.
Hans historie starter ett år før de første samefamiliene drar
over 10. april 1894.
Forfatteren understreker at det ikke er noen dokumentarisk serie
han har skrevet, selv om han har besøkt de stedene i Alaska
der de norske samene var.
Vant 100.000 kroner
Sheldon Jackson var nødt til å skrive detaljerte årlige rapporter
fra Alaska til de amerikanske myndighetene, og disse rapportene
er tatt vare på og har vært veldig nyttige under skrivingen
av bokserien.
Men hvordan komme på ideen til en slik serie?
Jeg leste boka "Samer, rein og gull i Alaska" som professor
Ørnulf Vorren ved Tromsø Museum ga ut på et samisk forlag i
1989 for øvrig samtidig som jeg ga ut på det samme forlaget.
Jeg ble helt fascinert av historien. Og da Egmont Forlag i 1999
lyste ut en romankonkurranse skrev jeg et utkast til en romanserie
som handlet om nettopp det som skjedde rundt århundreskiftet.
Og Egmont tente på ideen. Jeg delte 1. premien på 100.000 kroner.
Jeg må innrømme at jeg ble overrasket over at forlaget ville
satse på utgivelsen av denne serien, innrømmer forfatteren.
Ni bøker skrevet
Ni av bøkene er allerede ferdigskrevet, og handlingene i dem
veksler mellom Finnmark og Alaska uten at Dag Ove Johansen vil
røpe for mye av hva som skjer mellom bokpermene i serien "Sjamanens
rike".
Den første boka er blitt månedens tilbud til de 50.000 medlemmene
av bokklubben "Boksamlerne". Egmont Forlag regner med å trykke
10.000 eksemplar av hver bok. I tillegg er det skrevet kontrakt
med det samiske forlaget Idut Ikkaldas. Ravna Magga Lukkari
har oversatt bøkene til samisk
Men jeg vil ikke kalle dette for kiosklitteratur, sier Dag
Ove Johansen. Bare 10 prosent av slike serier selges via kiosker.
Svært mange abonnerer på seriene. Og bestillinger på den første
boka i serien er allerede begynt å strømme inn til forlaget.
Tida er vel på en måte moden for denne type litteratur fra
det samiske miljøet, sier forfatteren som har samiske aner og
lenge har vært opptatt av samisk kultur og historie. Siden debuten
i 1974 har han utgitt 12 bøker.